Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2018

pannalu
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher viazabka zabka

October 18 2018

3030 c878 500

M. Hłasko

October 14 2018

pannalu
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaubza ubza

September 28 2018

pannalu
6429 10d1 500
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viawarkocz warkocz
pannalu
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viawarkocz warkocz
pannalu
pannalu
9049 6154
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
pannalu
3860 20a1
pannalu
3837 7eda 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
pannalu
4841 91e0
Reposted fromEtnigos Etnigos viawarkocz warkocz
2959 569e
Reposted fromLittleJack LittleJack viawarkocz warkocz
5535 0449 500

luckynude:

inspired by tracey emin

Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaPinkpills Pinkpills
pannalu
6679 9229 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viainaya inaya
pannalu
8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viainaya inaya

August 20 2018

pannalu
4527 8452 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaPinkpills Pinkpills
pannalu
1222 a371 500
A Summer's Tale
Reposted fromPoranny Poranny viaPinkpills Pinkpills
pannalu
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazabka zabka

August 18 2018

9412 27c1 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPinkpills Pinkpills
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl