Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 17 2017

pannalu
3238 2c76 500
Reposted fromjiyuuna jiyuuna viaunsteadyshy unsteadyshy

December 03 2017

pannalu
Musimy się nauczyć tracić. Musimy być świadomi tego, że bez względu na to, co zdobywamy, wcześniej czy później to tracimy.
— Albert Espinosa
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viatraampek traampek

December 02 2017

pannalu
2608 4d21 500
Reposted fromnaelienn naelienn viaSenyia Senyia

November 29 2017

pannalu
8557 277f 500
Reposted fromrol rol viawarkocz warkocz
pannalu
Reposted fromoll oll viawarkocz warkocz

November 21 2017

6623 d8a4 500
Reposted fromcourtney97 courtney97 viavouk vouk

November 19 2017

pannalu
0234 68ff 500
Reposted frommart6na mart6na viaSenyia Senyia
pannalu
3942 d774 500
pannalu
9042 fbce
Reposted fromverronique verronique viacalineczka calineczka
pannalu
Humor jest jedyną szansą na przetrwanie dla bardzo wrażliwych ludzi. Powtarzam: jedyną szansą. Dość wcześnie zorientowałem się, że mówiąc coś w śmieszny sposób, można uniknąć kłopotów. (...) To także świetny sposób na radzenie sobie z pewnymi emocjami, które podane inaczej czynią z nas żałosnych sentymentalistów.
— Etgar Keret
Reposted fromcorvax corvax viaSenyia Senyia

November 12 2017

pannalu
9987 5d52 500
— Piotr Mosoń
pannalu
Dzisiaj na obiad było do wyboru: ryba albo kotlet. Wybrałam rybę. I zamiast zajadać ją ze smakiem, siedzę nad talerzem i płaczę, że może jednak kotlet byłby smaczniejszy. Bez sensu. Wybór zawsze wiąże się z utratą rzeczy, której nie wybraliśmy. Ale jeśli zaczynamy po niej rozpaczać, to nie mamy czasu dobrze zająć się tym, co wybraliśmy. Ani nie zjemy kotleta, ani nie nacieszymy się smakiem ryby. Żeby być szczęśliwym, trzeba kurczowo trzymać się teraźniejszości.
— Irena Kwiatkowska
Reposted fromkyte kyte viaLusia Lusia

November 11 2017

pannalu
0884 317c 500
Reposted frommahiaslsan mahiaslsan viaiblameyou iblameyou
6223 148a
Reposted fromGroddjuret Groddjuret viaSenyia Senyia

November 10 2017

pannalu
Reposted fromFlau Flau viaPinkpills Pinkpills
pannalu
7314 dacc 500
Reposted fromkaiee kaiee vianaiwna naiwna
pannalu
2707 81a5 500
Reposted fromniedobrze niedobrze viaSenyia Senyia
8057 4990 500

niambi:

goth-aunt:

Me

when i get added to a group chat

pannalu
7521 cd0c 500
Reposted fromrichardth richardth viashampain shampain
pannalu
3298 bf30 500
Reposted fromtediousuncle tediousuncle viashampain shampain
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl