Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2018

pannalu
4527 8452 500
Reposted frompsychedelix psychedelix viaPinkpills Pinkpills
pannalu
1222 a371 500
A Summer's Tale
Reposted fromPoranny Poranny viaPinkpills Pinkpills
pannalu
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viazabka zabka

August 18 2018

9412 27c1 500
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPinkpills Pinkpills
4702 6345 500

dotsrt:

On the Beach, 1959

Reposted fromLittleJack LittleJack viaiblameyou iblameyou
pannalu

August 04 2018

pannalu
6136 f112 500
Reposted fromverronique verronique viaPinkpills Pinkpills
pannalu
3137 c20b
Reposted fromtea-for-one tea-for-one viaPinkpills Pinkpills
pannalu
8831 33a1 500
Reposted fromoll oll
pannalu
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaviajero viajero

July 24 2018

pannalu

April 17 2018

pannalu
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSenyia Senyia
7933 578e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPinkpills Pinkpills
pannalu
0253 940c 500
Reposted fromhagis hagis viaK8 K8

April 06 2018

pannalu
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana

April 04 2018

pannalu
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viaviajero viajero

April 01 2018

pannalu
6576 e8ab 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viaSenyia Senyia

March 25 2018

pannalu
5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaemska emska
pannalu
4254 6872
Reposted fromteijakool teijakool viaSenyia Senyia
pannalu
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl