Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

pannalu

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viahibernacja hibernacja

November 02 2018

pannalu
0208 6db1
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawarkocz warkocz

October 28 2018

pannalu
4080 be5a 500
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viaoll oll

October 27 2018

pannalu
0640 0448
Reposted frommaslmaslmasl maslmaslmasl viashampain shampain
pannalu
2506 766c
Reposted fromkarahippie karahippie viashampain shampain
pannalu
3696 7606 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viahibernacja hibernacja
pannalu
1735 90cc 500
Reposted fromnyaako nyaako viaoll oll
6747 4a26

shitndie:

Unpublished group photo of the Surrealist crew, Dalì, Gala and Éluard included.

Reposted fromSuzi Suzi viaiblameyou iblameyou
pannalu
1512 795d 500
pannalu
2598 1146
Reposted fromthinredline thinredline viaretaliate retaliate
pannalu
Przychodzi w życiu ta­ki roz­dział, że aż trud­no się oderwać.
— Schmerz
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viaretaliate retaliate
pannalu
3520 fded 500
Reposted fromhare hare viaretaliate retaliate
pannalu
pannalu
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
pannalu
3819 81d0
Reposted fromoll oll

October 22 2018

pannalu
5860 199d 500
Reposted frompunisher punisher viazabka zabka

October 18 2018

3030 c878 500

M. Hłasko

October 14 2018

pannalu
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaubza ubza

September 28 2018

pannalu
6429 10d1 500
8933 1e70 500
Reposted fromnosmile nosmile viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl