Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

pannalu
4055 7f48 500
nibe nibe nib-nib nib-nib-niii
Reposted fromlooque looque vianaiwna naiwna
pannalu
Reposted frompoprostujakub poprostujakub vianaiwna naiwna

August 17 2017

pannalu

August 13 2017

4951 8312 500
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viaLusia Lusia
pannalu
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viaLusia Lusia
pannalu
4511 f809 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaLusia Lusia

August 11 2017

4190 1af1
Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viawarkocz warkocz
pannalu
Reposted frombukoz bukoz viawarkocz warkocz
pannalu
4088 b347
Reposted fromkyte kyte viafantasmagorie fantasmagorie

August 10 2017

pannalu
Mój plan to "cośsięzorganizuje" a awaryjny - "jakośtobędzie". 
Reposted fromfinch finch viawarkocz warkocz

August 07 2017

pannalu
9714 23eb
Reposted fromroxanne roxanne viaMezame Mezame
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaMezame Mezame
pannalu
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaMezame Mezame
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
pannalu

August 04 2017

9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viavaka vaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl