Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 17 2018

pannalu
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSenyia Senyia
7933 578e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPinkpills Pinkpills
pannalu
0253 940c 500
Reposted fromhagis hagis viaK8 K8

April 06 2018

pannalu
Wydawało mi się, że jesteś w stanie się zmienić, że ja jestem w stanie cię zmienić. Ale ludzie się nie zmieniają. Wydawało mi się, że to, co do ciebie czuję, wystarczy, żeby coś zbudować razem. Ale to będzie takie szarpanie dwa kroki w przód, krok w tył, trzy do tyłu, dwa do przodu. Nie mam na to siły. Myślałam, że mam, ale niestety nie.
— Piotr C. "Pokolenie Ikea Kobiety"
Reposted frompanikea panikea viazapachsiana zapachsiana

April 04 2018

pannalu
0171 85c9
Reposted fromolgens olgens viaviajero viajero

April 01 2018

pannalu
6576 e8ab 500
Reposted fromsusannenueckel susannenueckel viaSenyia Senyia

March 25 2018

pannalu
5027 1949 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viaemska emska
pannalu
4254 6872
Reposted fromteijakool teijakool viaSenyia Senyia
pannalu
0134 696f
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaSenyia Senyia

March 19 2018

pannalu
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viacalineczka calineczka
pannalu
8012 3d78 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viacalineczka calineczka
1952 3e02

asloversdrown:

The Mirror ////andrei T A R K O V S K Y

pannalu
0820 88df 500
Reposted frommeem meem viaowieczkini owieczkini
pannalu
1394 5c21 500
Reposted fromdusielecc dusielecc viaowieczkini owieczkini
pannalu
0526 babb 500
Reposted frompiehus piehus viaowieczkini owieczkini
pannalu
8008 20c2
Reposted fromkarahippie karahippie viaowieczkini owieczkini
pannaluReposted fromnebthat nebthat viaowieczkini owieczkini
pannalu
3027 3046
Reposted fromnezavisan nezavisan viaPinkpills Pinkpills
6752 ff19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viaLusia Lusia
pannalu

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaLusia Lusia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl