Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 10 2017

pannalu
Mój plan to "cośsięzorganizuje" a awaryjny - "jakośtobędzie". 
Reposted fromfinch finch viawarkocz warkocz

August 07 2017

pannalu
9714 23eb
Reposted fromroxanne roxanne viaMezame Mezame
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaMezame Mezame
pannalu
Kocham granice. Sierpień jest granicą między latem a jesienią; to najpiękniejszy miesiąc, jaki znam. Zmierzch jest granicą między dniem i nocą, a brzeg jest granicą pomiędzy morzem a lądem. Granica jest tęsknotą: kiedy oboje są zakochani, ale wciąż nie wypowiedzieli ani słowa. 
— Tove Jansson
Reposted fromnoicoztego noicoztego viaMezame Mezame
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
  Nikomu by do głowy nie przyszło, że tak się stanie.
Reposted fromIriss Iriss viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
0704 0f9a
Reposted fromscorpix scorpix viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
pannalu

August 04 2017

9357 7534
Reposted fromgrumpycatdixon grumpycatdixon viavaka vaka
pannalu
1325 6e9b
Reposted fromtfu tfu viaretaliate retaliate
pannalu
8699 50d6 500
Reposted fromteijakool teijakool viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
Reposted fromgreensky greensky viaaluch aluch

August 03 2017

pannalu

July 30 2017

pannalu
1338 b21a 500
Reposted fromkjuik kjuik viadawnodawnotemu dawnodawnotemu
pannalu
3255 8b9c 500

July 29 2017

pannalu
3113 2aae 500
Reposted frompiehus piehus viaSenyia Senyia
pannalu
3566 0ab1
Reposted fromTAL TAL viaSenyia Senyia

July 26 2017

pannalu
2321 da5d 500
Reposted fromSzczu Szczu viawarkocz warkocz
pannalu
3311 5a23
Reposted fromjethra jethra viainaya inaya
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl