Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 26 2017

pannalu

September 23 2017

pannalu
Między mężczyzną a ko­bietą przyjaźń nie jest możli­wa. Namiętność, wro­gość, uwiel­bienie, miłość – tak, lecz nie przyjaźń.
— Oscar Wilde
Reposted fromsheismysin sheismysin viaowieczkini owieczkini
pannalu
Reposted fromkattrina kattrina viaSenyia Senyia
pannalu
5638 3ead 500
Reposted fromApriloNeil ApriloNeil viaSenyia Senyia
pannalu
4521 c334 500
Reposted frompiehus piehus viaSenyia Senyia

September 20 2017

pannalu
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaSenyia Senyia
pannalu
4147 823a
pannalu
5212 4ef2 500
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viamaybeyou maybeyou
pannalu
7594 d0c0
Reposted fromkarahippie karahippie viamaybeyou maybeyou

September 17 2017

pannalu
6490 f845 500
Reposted frompanizwasem panizwasem viamaybeyou maybeyou
pannalu
1232 d492
Reposted fromrichardth richardth viawarkocz warkocz
pannalu
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viawarkocz warkocz
pannalu
3358 4e84 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viawarkocz warkocz
pannalu
0035 993e
Reposted fromaletodelio aletodelio viaSenyia Senyia

September 14 2017

5086 87a5 500
pannalu
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream viasewinglover sewinglover
pannalu
7147 b497 500
pannalu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl